Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Plán osobnostního rozvoje

V pražském hotelu Olšanka proběhla poslední květnový víkend (30. 5.–1. 6. 2014) již druhá vzdělávací akce v rámci projektu K2 a jeho klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání, věnovaná problematice osobního a osobnostního rozvoje. Její účastníci se mohli blíže seznámit se základy osobnostního rozvoje, jaké jsou silné stránky v plánování osobnostního rozvoje, jaké jsou hodnoty a jak jich využít v osobnostním rozvoji, pronikli do kompetencí k efektivní komunikaci a týmové spolupráci, naučili se pracovat se Sebezkušenostním deníkem. V průběhu  tří dnů si sami vyzkoušeli různé aktivity, které vedou k sebepoznání. Příjemnou atmosféru, ve které  akce probíhala, přibližuje fotogalerie.