Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Plán osobnostního rozvoje – pilotáž vzdělávacího modulu

 Jak tedy být připraven na budoucnost? Jaký jsem a jaký chci být? Být tvořivý, flexibilní a inovativní? Střádat poznatky a dávat je k dispozici dál? Být iniciativní? Umět hierarchizovat důležitost cílů, rozhodovat a volit vhodné prostředky? Být optimistou? Řídit se hodnotami víry, naděje a lásky? Uplatňovat ve vztazích k lidem sounáležitost, kooperaci, participaci a radost? Hledat své pole působnosti, kde je možno být užitečný? Snažit se zanechat po sobě svým životem a dílem dobrou stopu? Mít to správné sebevědomí? Žít spokojený život ? Být úspěšný? Na některé z těchto otázek vám pomůže najít odpověď vzdělávací akce Plán osobnostního rozvoje.

Zveme vás na pilotní vzdělávací akci s názvem Plán osobnostního rozvoje. Tato pilotáž je realizována v rámci klíčové aktivity KA02 –Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. 

Pozvánka zde.

Kdy: 29.–30. 3. 2014 (zahájení –sobota od 9.00; ukončení – neděle v 17.00)

Kde: Hotel Globus, Praha 4, Gregorova 2115/10

Akce je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží. Pilotáž bude probíhat ve dvou dnech a účastníci zde budou seznámeni s tématem plánování osobnostního rozvoje. Prostřednictvím metod neformálního vzdělávání vás tématem provedou lektoři – odborníci v oblasti pedagogiky, psychologie, osobnostně-sociálního rozvoje, koučování.

Účast na pilotáži je bezplatná, občerstvení i ubytování bude účastníkům hrazeno z prostředků ESF a rozpočtu ČR.

Program zde.

V případě, že máte zájem zúčastnit se pilotáže v termínu 29.– 30. 3. 2014 nebo o zaslání více informací, s důvěrou se na nás obraťte:

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání

Tel.: 222 122 280; Mobil: 774 315 031; E-mail: havlickova.d@nidv.cz

nebo

Ing. Zuzana Kratinohová, Odborný pracovník garantky Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání

Tel.: 222 122 280; Mobil: 774 315 036; E-mail: kratinohova@nidv.cz