Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Podpořme Memorandum a uznávejme to, co lidé umí

Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží v roce 2011 podepsalo na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání v pražském hotelu Pyramida 11 zástupců přítomných organizací, jako např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, České rady dětí a mládeže a další. 

Podpořit v praxi všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání bylo jedním z cílů projektu Klíče pro život, na který navazuje projekt K2 -  kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Proč se zaměřují tyto projekty na pracovníky pracující s dětmi a mládeží ve volném čase

Jedním z důvodů je uznání společenské prospěšnosti této práce a také podpory těchto pracovníků. Dalším důvodem je právě podpora přímé práce s dětmi a mládeží, díky níž pracovníci pracující s dětmi a mládeží rozvíjejí své kompetence nad rámec svého původního vzdělání a ve svých často dobrovolných volnočasových aktivitách s dětmi a mládeží rozvíjejí mnohé kompetence prostřednictvím metod neformálního vzdělávání přímo u détí a mládeže. O které kompetence jde především? Je nutno připomenout, že jde nejen o znalosti a dovednosti s rozmanitým zaměřením, ale jde především o rozvoj měkkých kompetencí (např. komunkace, týmová spolupráce, kreativita, řešení problémů atd.), které také požadují zaměstnavatelé u uchazečů o práci.

Projekt K2 Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží také připomíná, informuje o něm, oslovuje další organizace k podpoře uznávání neformálního vzdělávání. Memorandum k dnešnímu dni podepsalo dalších 21 signatářů.

Kompletní seznam organizací, které podpořily svým podpisem Memorandum, naleznete na našich webových stránkách v sekci Memorandum a také na webové stránce OKP. Tento seznam je pravidelně aktualizován.

Budete-li mít zájem připojit se osobně nebo se svou organizací k podpoře Memoranda a posílit tak procesy spojené s celoživotním učením v ČR, prosím kontaktujte nás na adrese havlickova.d@nidv.cz nebo kratinohova@nidv.cz a my Vám rádi poskytneme další informace o tom, co a jak a kam s Memorandem.