Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Poslední Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání se uskutečnil v Senátu PČR

V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze proběhl ve čtvrtek 30. října 2014 Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha.

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání byl posledním v rámci realizace projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Program akce byl rozdělen na čtyři části odpovídající vytyčeným rovinám uznávání neformálního vzdělávání:

V úvodu celého programu byl garantkou klíčové aktivity Metodické podpora uznávání neformálního vzdělávání vyzván ke slovu poslanec Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Petr Kořenek, který ve svém proslovu zdůraznil důležitost tématu neformálního vzdělávání a jeho uznávání a nutnost podpory.

Na téma uznávání neformálního vzdělávání pak diskutovali za MŠMT ředitel odboru Mládež Mgr. Michal Urban, Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce MPSV, ředitel společnosti SCIO, s. r. o., RNDr. Ondřej Šteffl, CSc., proděkan Fakulty tělesné kultury UPOL Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., zástupci neziskových organizací, zaměstnavatelů i vzdělavatelů.

Celý program uzavřela garantka Mgr. Daniela Havlíčková stručným shrnutím cílů klíčové aktivity, poděkováním a výzvou k symbolické podpoře Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží.

Děkujeme všem řečníkům i účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry a odborný přínos.

Prezentace všech řečníků naleznete ke stažení zde.

-dh-/-zk-