Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Prezentace z Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013

  Dne 27. 3. 2013 proběhla v Konferenčním centru City v Praze úvodní konference projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání s názvem Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013.

 

Hlavním cílem Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 bylo navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním výsledků neformálního vzdělávání, tedy programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe, a podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání.

 

Celodenní program konference byl rozdělen do několika bloků, které se věnovaly tématům, jako např. Strategie EU 2020, Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky ČR, Děti, mládež a jejich perspektivy, Kampaň „Česko mluví o vzdělávání“, Klíče pro projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, Strategie osobnostního rozvoje v praxi či Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání.

 

V roli řečníků se představili odborníci, zástupci státní správy, zástupci škol, kampaně „Česko mluví o vzdělávání“, zástupce DDM, zástupce zajímavých projektů i zástupci realizačního týmu projektu K2. Účastníci konference měli rovněž příležitost diskutovat o jednotlivých tématech.

 

Více informací o konferenci najdete na www.ka2.cz v sekci „Pro média“ v článku „Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 (TZ)„. Doporučujeme navštívit také fotogalerii.

 

Program konference najdete zde, prezentace jednotlivých řečníků si můžete stáhnout zde: 1. část, 2.část, 3. část, 4 část