Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Realizace veřejné zakázky pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží

V rámci realizace projektu K2 byla v březnu 2014 vyhlášena veřejná zakázka s názvem Realizace vzdělávacího programu. Po podpisu smluv mohli vybraní poskytovatelé (NNO, OSVČ, s. r. o. apod.) zahájit činnosti spojené s přípravou vzdělávacích akcí a samotnou realizaci veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Rozdělení na části je dle oblastí neformálního vzdělávání s konkrétním zaměřením dle činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží.  

Význam a úloha neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a jeho uznávání v rámci konceptu celoživotního učení stále stoupá: Toto téma se postupně stává důležitým celospolečenským tématem.  

Projekt K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání přispívá k prosazení této myšlenky, zároveň odpovídá na potřebu zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti občanů na trhu práce. Hlavním přínosem projektu je nastartování kvalitativních změn v neformálním vzdělávání v nestátních neziskových organizacích (dále jen „NNO“) dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání. Významným přínosem projektu je rovněž cílená podpora uznávání výsledků neformálního vzdělávání v České republice.

Postupné naplňování realizace veřejné zakázky můžete sledovat prostřednictvím článků, které připravili lektoři nebo sami poskytovatelé, kde zachycují přípravy, samotné aktivity a postřehy přímo z praxe. Nabídku jednotlivých vzdělávacích akcí můžete najít na http://vm.nidv.cz/vm

V rámci realizace projektu K2 byla v březnu vyhlášena veřejná zakázka s názvem Realizace vzdělávacího programu. Po podpisu smluv mohli vybraní poskytovatelé (NNO, OSVČ, s. r. o. apod.) zahájit činnosti spojené s přípravou vzdělávacích akcí a samotnou realizaci veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Rozdělení na části je dle oblastí neformálního vzdělávání s konkrétním zaměřením dle činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží.

část 1: zaměření – práce s informacemi

část 2: zaměření – aktivní občanství

část 3: zaměření – finanční gramotnost

část 4: zaměření – přírodověda

část 5: zaměření – hudba a zpěv

část 6: zaměření – rukodělné činnosti

část 7: zaměření – zdravý životní styl a výživa

část 8: zaměření – etika, osobní odpovědnost

část 9: zaměření – prevence a první pomoc

část 10: zaměření – neformální vzdělávání a rozvoj kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je realizace jednoho vytvořeného vzdělávacího programu v oblasti rozvoje a sebeevaluace klíčových kompetencí v neformálním vzdělávání a v oblasti metod a forem neformálního vzdělávání v každé části. Vzdělávací programy jsou v současné době realizovány ve všech 10 částech. Dokončení je stanoveno do 15. 10. 2014. Jednotlivé vzdělávací programy s výše uvedeným zaměřením jsou určeny pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží a pracovníky, kteří jsou zodpovědní za vzdělávací procesy v NNO celoročně pracujících s dětmi a mládeží. Každý vzdělávací program se skládá ze dvou vzdělávacích modulů: Modul 1 – Výstavba vzdělávacích programů na pozadí klíčových kompetencí a Modul 2 – Sebeevaluace – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio.

Jak jednotliví poskytovatelé veřejné zakázky přistoupili k přípravám a jaké je to v praxi, to se můžete dočíst v článcích, které pro vás napsali lektoři nebo zástupci poskytovatelů.  Najdete je na webu K2 www.ka2.cz  Nabídky vzdělávacích akcí sledujte na http://vm.nidv.cz/vm

-dh-