Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Rok 2014 - data do vašich diářů

Všichni jsme zvědaví, co všechno se bude dít v novém roce. Často to záleží na každém  z nás a souvisí to s našimi osobními vizemi, plány, akceschopností, motivací ... jednoduše – s naší zvolenou cestou. Klíčová aktivita  Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání má připraven plán činností pro rok 2014. Přijměte prosím pozvání a seznamte se s pracovní cestou k uznávání neformálního vzdělávání a jejími jednotlivými milníky.

Do vašich diářů doporučujeme:

Pokračujeme s přípravou vzdělávacího modulu Plánování osobnostního rozvoje, která započala již v roce 2013. K tomuto programu je také ve spolupráci s odborníky vytvářena metodika. V březnu 2014 proběhne pilotáž tohoto modulu a v dubnu a květnu 2014 proběhnou dvě vzdělávací akce, na kterých budou zájemci o téma plánování osobnostního rozvoje proškoleni v tomto modulu.

V březnu 2014 se plánuje vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Realizace vzdělávacího programu II“, která bude rozdělena na deset částí. Zástupcům vybraných subjektů budou předány informace k realizaci veřejné zakázky na školení školitelů (červen 2014). Součástí realizace bude proškolení pracovníků s dětmi a mládeží s cílem zkvalitňovat práci v neformální výchově a vzdělávání, zejména v oblasti kompetenčního přístupu a sebeevaluace. Tito proškolení zástupci NNO opět předají informace pracovníkům s dětmi a mládeží.

Realizace veřejné zakázky je plánována na duben až říjen 2014.

 

Na měsíce duben a květen 2014 připravujeme kulaté stoly k uznávání neformálního vzdělávání. V rámci realizace projektu K2 to bude již 3. kulatý stůl a bude se konat 15. 4. 2014. Kulaté stoly jsou určeny odborné i široké veřejnosti z oblasti vzdělávání, práce s dětmi a mládeží, všem, kteří se chtějí něco dozvědět a nebo přispět svým dílem k uznávání neformálního vzdělávání a zaměstnatelnosti mládeže.

V průběhu roku bude stále probíhat osvěta k Osobnímu kompetenčnímu portfoliu, jeho rozšiřování a úpravy.

A chcete-li se přidat k podpoře uznávání neformálního vzdělávání, připojte se prosím k Memorandu k podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží (Memorandum). Ozvěte se, rádi poskytneme potřebné informace.

 

                                                                                   Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Daniela Havlíčková                                                                                           Ing. Zuzana Kratinohová

garant Metodické podpory UNV                                                                               odborný pracovník garanta

Mobil: 774 315 031                                                                                                     Mobil: 774 315 036

E-mail:  havlickova.d@nidv.cz                                                                                E- mail: kratinohova@nidv.cz

                                                                                       www.ka2.cz

                                                                                        www.nidv.cz