Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Rozvíjej se, poupátko...

Každý z nás je zpočátku poupátkem a máme potenciál se rozvíjet. Každý člověk je osobností. Pracovníci s dětmi a mládeží se podílejí na rozvoji těch nejdůležitějších osobností ve společnosti – dětí a mládeže. A proto se v projektu K2  zaměřujeme i na rozvoj osobnosti a jeho podporu. Ve dnech 29. 3. až 30. 3. 2014 proběhla v rámci klíčové aktivity KA02 – Metodická podpora uznávání neformální vzdělávání pilotáž vzdělávacího modulu s názvem Plán osobnostního rozvoje pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO.

Vzdělávací akce byla zaměřena na pilotáž vzdělávacího modulu: Plán osobnostního rozvoje. Účastníci prošli programem připraveným odbornými lektory-specialisty v oblastech pedagogiky, psychologie, koučování aj. Během dvoudenního školení účastníci měli možnost prostřednictvím metod neformálního vzdělávání získat základní schopnosti stát se průvodcem plánování osobnostního rozvoje při práci s dětmi a mládeží.

Na pilotáži si vyzkoušeli, jak pojmenovat své potřeby a svou motivaci k osobnímu a osobnostnímu rozvoji, ale také získali informace a schopnosti o tom, jak zjistit aktuální stav vlastních klíčových kompetencí.

První den byl zaměřen na poznání sebe sama a určení vlastních hodnot a postojů. Kromě několika seznamovacích aktivit byl účastníkům vysvětlen pojem motivace, učili se popsat, jak vnímají konkrétní podněty a jak je interpretovat. Uvědomili si, jaké životní události ovlivnily jejich osobní rozvoj, jaké hodnoty jsou pro ně ty nejdůležitější, jak některá rozhodnutí a  životní okamžiky mohou ovlivnit celý život.

Druhý den byl účastníkům představen základ jedné z metod využívaných k osobnostnímu rozvoji – koučovací přístup. Zjistili, jak si sestavit SMART cíle, kdy pokládat správně otázky, jak se tvoří akční plán a také, co je to metoda GROW.

Na základě zpětné vazby účastníků, díky evaluačním dotazníkům ze Vzdělávacího modulu a zkušenostem lektorů bude vzdělávací program samotného školení školitelů Plánu osobnostního rozvoje dopracován a současně bude upraven, doplněn a finalizován.

Další dvě vzdělávací akce pro všechny, kteří se chtějí věnovat při práci s dětmi a mládeží i podpoře plánování osobnostního rozvoje, plánujeme na tyto termíny: 1) 23. 5.–25. 5. 2014 a 2) 29. 5.–31. 5. 2014. Zveme i Vás.

(dh)