Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Rozvíjej se, poupátko aneb Setkání k principům sebeevaluace a kompetenčního přístupu

  V každém z nás je co rozvíjet, každý z nás má v sobě svá poupátka připravená k rozpuku. Každý s nás má možnost objevit je a dále rozvíjet anebo pomoci druhým se rozvíjet. 

 

Pracovníci pracující s dětmi a mládeží rozvíjejí znalosti, dovednosti, schopnosti i dobré vlastnosti svých svěřenců. Je však nutné myslet i na sebe a chtít se rozvíjet a vědět, jak na to, aby volnočasové aktivity byly kvalitní a uznávané a mohly se také stát vhodnými k propojování s formálním vzděláváním, aby se otiskla v dětech i mládeži ta správná stopa.

A právě proto se ve dnech 24.–26. 5. 2013 a 31. 5. – 2. 6. 2013 uskutečnilo v hotelu Globus v Praze Setkání k principům sebeevaluace a kompetenčního přístupu. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci organizací, které byly hodnoticí komisí vybrány k realizaci veřejné zakázky na Realizaci vzdělávacího programu. Veřejná zakázka je rozdělena na 17 částí dle zaměření volnočasových aktivit a věkových kategorií.

V úvodu setkání se účastníci měli možnost konkrétněji seznámit s projektem K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a jeho klíčovými aktivitami: KA 01 Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) a KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Účastníci setkání byli připravováni na řádné plnění podmínek smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

Celé setkání bylo vedeno zkušenými lektory, kteří provázeli účastníky interaktivně a zážitkově jednotlivými body programu. Diskuse často probíhala do pozdních večerních hodin a lektoři byli vždy k dispozici.

Předvedené a prožité metody byly velmi různorodé a odehrávaly se jak v učebně, tak i ve venkovních prostorách. Zástupci jednotlivých organizací odjížděli vybaveni nejdůležitějšími informacemi o výstavbě vzdělávacích programů na pozadí klíčových kompetencí, o sebeevaluaci, seznámili se se vzdělávacím modulem NIDM a Osobním kompetenčním portfoliem. Součástí setkání bylo i téma, jaký by měl být školitel/lektor, tedy téma velmi důležité pro budoucí školitele, kteří budou předávat své znalosti i zkušenosti dalším pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží.

Účastníci obdrželi informace, získali nové zkušenosti, porozuměli pojmu kompetence, rozvinuli své kompetence, odnesli si tištěné materiály, připravili si i návrh vlastních vzdělávacích programů, vzory výukových lekcí a odjížděli plni nadšení realizovat své vlastní vzdělávací akce.

Aktivita KA 02 se těší na spolupráci a na skvělé vzdělávací aktivity ve všech částech České republiky.

 

(dh)