Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Seznamte se s osobním a osobnostním rozvojem

V pražském hotelu Olšanka se poslední květnový týden (30. 5. – 1. 6. 2014) konala v pořadí druhá vzdělávací akce (první proběhla ve dnech 23.–25. 5. 2014 v hotelu Krystal v Praze 6) na téma Osobní a osobnostní rozvoj. Akce se uskutečnila v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. 

Téma osobního a osobnostního rozvoje není v současné době už nijak nové, a jeho význam stále roste. Jedním z důvodů je fakt, že dnešní svět je charakteristický rychlými změnami, které člověka nutí na ně reagovat a přizpůsobovat se jim. Ne vždy je to však jednoduché, proto je dobré vzdělávat se i v této oblasti.

Tématem Plánování osobnostního rozvoje se zabývá Národní institut pro další vzdělávání prostřednictvím projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a jeho klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Poslední květnový víkend (30. 5. – 1. 6.  2014) se v pražském hotelu Olšanka konala vzdělávací akce k přiblížení problematiky osobního a osobnostního rozvoje. Zúčastnili se jí pracovníci pracující s dětmi a mládeží z neziskovek, středisek volného času i pedagogové z různých typů škol.

V průběhu bohatého třídenního programu, kterým provázeli zkušení lektoři, se účastníci seznámili s různými aktivitami a metodami k poznání sebe samého, se silnými stránkami v plánování osobnostního rozvoje, s kompetencemi k efektivní komunikaci a týmové spolupráci, dozvěděli se, co je emoční inteligence, škála kontroly a autonomie nebo změnový kříž. Pronikli do teorie Schulz von Thunova principu zpětné vazby, teorie SMARTER, do techniky paralelního myšlení nebo do zásad týmového koučinku a jejich využití v práci s mladými lidmi. Dověděli se, co je funkční akční plán a jak jej sestavit, diskutovali o Osobním kompetenčním portfoliu a jeho rozvoji prostřednictvím akčního plánu a prošli si mnoha dalšími aktivitami, které souvisejí s plánováním osobnostního rozvoje. Po celou dobu akce účastníci pracovali se Sebezkušenostním deníkem, prostřednictvím kterého mohl každý osobně zhodnotit, co mu která aktivita, vzdělávací technika či metoda přinesly.

A co od kurzu účastníci očekávali? Vesměs se chtěli dozvědět co nejvíce o sobě, aby poté mohli lépe vzdělávat děti a mládež a pomoci jim v jejich osobním rozvoji.

-vk-