Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (včetně zájmového)

Zkuste si vyplnit Ókápéčko, pomůže Vám zjistit, co všechno umíte…

Připojte se k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží.  Dokument podepsalo již 25 organizací, které se tak jako my hlásí k podpoře uznávání kompetencí získávaných v rámci neformálního vzdělávání. Připojte se i vy!

Svým podpisem pod memorandem deklarujete, že jste připraveni:

Realizace aktivity je postavena na nutnosti:

  1. Aplikování nástroje pro uznávání neformálního vzdělávání (včetně zájmového).
  2. Spolupráce se vzdělavateli a zaměstnavateli v rámci zavádění nástroje pro uznávání neformálního vzdělávání (včetně zájmového), pozitivně stimulovat prostředí pomocí široké PR kampaně.
  3. Zajištění metodické podpory a poradenství v oblasti plánování osobnostního rozvoje (ve vazbě na uznávání výsledků neformálního vzdělávání).
  4. Realizování pilotních školení pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a pedagogů volného času zodpovědných za vzdělávací proces.
  5. Přípravy vzdělávacího programu a podpůrných materiálů zaměřených na zavádění kompetenčního modelu do jednotlivých aktivit neformálního vzdělávání, jejich navázání na Osobní kompetenční portfolio a osobnostní rozvoj.
  6. Profesionalizace pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně zájmového).