Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Uznávej, uznávejme, uznávejte!

  Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží

 

Jedním z cílů projektu Klíče pro život bylo pomoci v praxi všem, kteří pracují s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání a získávají tak profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání. Tito pracovníci však nemají žádný doklad uznávající další kvalifikaci. Takových lidí je u nás několik desítek tisíc a je škoda je nechat bez povšimnutí.

Na závěr Konference k uznávání neformálního vzdělávání v roce 2011 v pražském hotelu Pyramida bylo podepsáno Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání zástupci poskytovatelů neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů a vzdělavatelů.  

Přesné znění Memoranda naleznete zde.

Svými podpisy se k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží připojili tito signatáři:

              
V r. 2011 Memorandum podepsali: V r. 2013 své podpisy připojili:

•        Jan Kocourek, MŠMT

•        Mgr. Lenka Lázňovská, NIPOS

•        Aleš Sedláček, ČRDM        

•        Martin Tyšer, AIESEC ČR

•        Karel Machotka, MPSV

•        Charles Peake, Věda nás baví, o.p.s.

•        Jiří Veverka, NIDM MŠMT

•        Ondřej Lochman, DofE, Česká republika

•        Michal Kaplánek, AVPVČ

 

•        Petr Kořenek, AVŠZ

 

•        Zbyněk Svozil, FTK UPOL

 

•        Zdeněk Karásek, RPI-ViP s.r.o.

 

•        Zdeněk Liška, SPD ČR

 

•        Jan Wiesner, HK ČR

 

•        Libor Bezděk, SP DDM v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte uznávání i Vy! Budete-li mít zájem připojit se k výše uvedeným signatářům a podpořit tak procesy spojené s celoživotním učením v ČR a uznáváním výsledků neformálního vzdělávání, prosím, kontaktujte nás na adrese daniela.havlickova@nidm.cz

Rádi Vám poskytneme další informace.

(dh)