Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Vypsání podlimitní veřejné zakázky

Veřejný zadavatel Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zahájil zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Realizace vzdělávacího programu“.

 

Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 241607 je uvedeno na  internetových stránkách:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/393330

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/realizace-vzdelavaciho-programu.

Podlimitní veřejná zakázka Realizace vzdělávacího programu je vypsána v otevřeném řízení. 

Předmětem veřejné zakázky je realizace 1 (jednoho) vytvořeného vzdělávacího programu v oblasti rozvoje a sebeevaluace klíčových kompetencí v neformálním vzdělávání a v oblasti metod a forem neformálního vzdělávání v každé části veřejné zakázky. Vzdělávací program, který bude realizován ve všech 20 částech, je již vytvořen zadavatelem. Vzdělávací program je určen pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží a pracovníky, kteří jsou zodpovědní za vzdělávací procesy v NNO celoročně pracujícími s dětmi a mládeží.

V případě zájmu nám prosím nabídku dle pokynů doručte do 11. 4. 2013 do 10:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci.

Ohledně otázek se prosím obraťte dále na kontaktní osobu Mgr. Danielu Havlíčkovou, e-mail: daniela.havlickova@nidm.cz