Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Závěrečná zpráva z úvodní analýzy projektu K2

? Hodnotí SVČ a NNO svoji činnost a jaké k tomu používají nástroje? Jaký je vztah zástupců těchto organizací k uznávání výsledků neformálního vzdělávání? 

Podrobnosti naleznete v přiložené zprávě z šetření zde.