Cestování


Váš požadavek byl obecný, proto je na mapě zobrazeno 100 náhodně vybraných objektů. Pro lepší přehlednost pokračujte dále ve výběru.


Kategorie: Sakrální stavby

Kategorie: Významné krajinné prvky

leží na středním toku řeky Jihlavy a zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna.

Kategorie: Přírodní parky

Velmi klidné pěšinky kolem meandrující řeky Balinky, kterou lemují loučky a lesy.

Kategorie: Přírodní parky

Můžeme zde najít mnoho přírodních památek - jeden z nejstaršíh stromů u Věstoňovic, Kobylec nebo Syenitové skály u Pocoucova.

Kategorie: Přírodní parky

Řeka Rokytná zde tvoří charakteristické zákruty se starými břehovými porosty a četnými skálami.

Kategorie: Jiné levné ubytování

4 lůžka a přistýlka

Kategorie: Národní přírodní rezervace

Předmětem ochrany je starý smíšený listnatý porost (zachovalá a druhově bohatá bučina) s bohatou hájovou květenou v podrostu.

Kategorie: Národní přírodní památky

Komplex bazických a ultrabazických magmatických hornin železnohorského plutonu.

Kategorie: Národní přírodní památky

Dva turistické okruhy (jarní a podzimní), díky zvýšenému obsahu hořčíku se zde vyskytují rostliny, které jinde nerostou. Parkoviště leží JZ od obce Mohelno (není u silnice).

Kategorie: Národní přírodní památky

Loc: 49°39

Kategorie: Národní přírodní památky

Loc: 49°38

Kategorie: Přírodní rezervace

Kategorie: Přírodní rezervace

Dubohabrový porost s přilehlými loukami s bohatou květenou.

Kategorie: Přírodní rezervace

olšina s přilehlou loukou

Kategorie: Přírodní rezervace

enkláva louky

Kategorie: Přírodní rezervace

skalní útvar

Kategorie: Významné krajinné prvky

Kategorie: Přírodní rezervace

Vlhká louka s přirozeným bylinným pokryvem.

Kategorie: Přírodní rezervace

louky

Kategorie: Významné krajinné prvky

1 | 2 | 3 | 4 | . . . | 582 | 583 | 584 další »