Týrání a zneužívní dětíADRA - Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a pro osoby v těžké životní situaci

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Posláním poradny je poskytovat odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí, v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Pro obyvatele Královéhradeckého kraje.

Bílý kruh bezpečí, o.s., regionální Poradna Olomouc

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Bílý kruh bezpečí, o.s., regionální Poradna Olomouc

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Bílý kruh bezpečí,o.s.

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Pracoviště určené osobá ohroženým násilím.

Centrum GONA / Soukromé sexuologické centrum

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Soukromé sexuologické centrum •poradna•psychoterapie

Centrum krizové intervence

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

provoz nepřetržitý vč.víkendů i svátků

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině – Střecha

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Poskytovat komplexní výchovnou, psychologickou, sociální a duchovní pomoc dětem, mládeži a rodinám potýkajícím se s ohrožením vývoje a výchovnými problémy. Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti výchovy.

Centrum pro rodinu Zlín o. s.

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Nabídka poradenských služeb pro rodiny a děti.

Centrum sociální prevence

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Centrum sociálních služeb

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Centrum sociálních služeb Ostrava

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Poskytuje pomoc a pororu dětem, rodinám, osobám, které se ocitly v náročné životní situaci formou krizové intervence, psychologického, sociálního, pedagogického a právního poradenství.

Centrum sociálních služeb Praha - Triangl centrum pro rodinu

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Triangl poskytuje specializované služby v oblasti poradenství, terapie a primární i sekundární prevence sociálně ohrožujícího chování dětí a mladistvých. Poskytujeme individuální, párovou, rodinnou terapii/poradenství. Nabízí...

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově

D - občanské sdružení

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Po: 10:00-13:30

Dětské centrum Jilemnice

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Dětské informační centrum

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Dětské krizové centrum

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

vyhledávání ohrožených dětí, poradenství, pořádání přednášek a kurzů, linka důvěry, problem@ditekrize.cz (e-mail internetové linky důvěry)

Dětské krizové centrum ADRA

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Posláním poradny je poskytovat odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí, v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Pro obyvatele Královéhradeckého kraje.

Dětský domov Zlín

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Dětský domov Zlín je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 další »