Sociálně patologické jevy - Královehradecký kraj


Váš požadavek byl obecný, proto je na mapě zobrazeno 100 náhodně vybraných objektů. Pro lepší přehlednost pokračujte dále ve výběru.


ADRA - Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a pro osoby v těžké životní situaci

Kategorie: Poradenské služby - socpat.jevy

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, pachatelé trestné činnosti

ADRA - Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a pro osoby v těžké životní situaci

Kategorie: Týrání a zneužívní dětí

Posláním poradny je poskytovat odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí, v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Pro obyvatele Královéhradeckého kraje.

ADRA-Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a pro osoby v těžké životní situaci

Kategorie: Prostituce

Posláním poradny je poskytovat odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí, v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Pro obyvatele Královéhradeckého kraje.

ADRA-Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a pro osoby v těžké životní situaci

Kategorie: Prostituce

Posláním poradny je poskytovat odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí, v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Pro obyvatele Královéhradeckého kraje.Číslo pouze v provozní době.

AIDS Centrum, Fakultní nemocnice

Kategorie: Prostituce

- Infekční klinika FN (budova 6), Doc. MUDr. Václav Dostál, MUDr. J. Kapla

Ambulance klinické psychologie pro děti a dorost Okresní nemocnice

Kategorie: Obchodování s lidmi

Mgr. Marie Machová, psychoterapeut

Ambulance klinické psychologie pro děti a dorost Okresní nemocnice

Kategorie: Poruchy příjmu potravy

Mgr. Marie Machová, psychoterapeut

AT - Organizace pro alkoholismus a jiné toxikomanie

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

Ambulantní péče s poradenstvím v oblasti léčby závislostí drogových aj.

AT ambulance

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

MUDr. Eliška Roučková

AT ambulance při FN Hradec Králové

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

alkohol, tabák, ilegální drogy alkohol

AT ambulance, Psychiatrická klinika FNHK

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

poradna - alkohol, tabák, ilegální drogy

AT ordinace

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

MUDr. Jela Hrnčiarová

AT ordinace - ambulantní péče

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

AT ordinace s psychiatrickou ambulancí

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

MUDr. Jan Krabec

Azylový dům Broumov, Diakonie Broumov

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

celoročně Azylový dům. Služba je poskytovaná formou pobytovou. Terénní programy.

Azylový dům Most k životu

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

celoročně Azylový dům pro matky s dětmi.

Azylový dům Úpice, Diakonie Broumov

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

celoročně Poskytovatel: Diakonie Broumov

Bc. Hana Vojtíšková

Kategorie: Poruchy příjmu potravy

psychoterapeut

Bc. Hana Vojtíšková

Kategorie: Obchodování s lidmi

psychoterapeut

Bc. Hana Vojtíšková

Kategorie: Poruchy příjmu potravy

psychoterapeut

1 | 2 | 3 | 4 | . . . | 18 | 19 | 20 další »