Sociálně patologické jevy - Středočeský kraj


Váš požadavek byl obecný, proto je na mapě zobrazeno 100 náhodně vybraných objektů. Pro lepší přehlednost pokračujte dále ve výběru.


ADCH Praha - Azylový dům svaté rodiny

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Určeno pro matky s dětmi v nouzi, 5 lůžek.

Anabell Mladá Boleslav

Kategorie: Poruchy příjmu potravy

Nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.

Anabell Příbram (dislokované pracoviště)

Kategorie: Poruchy příjmu potravy

Nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.

Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Celoroční. Pro osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné...

Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Osoby do 26 let věku, klienti v našem zařízení mohou zůstat 6 měsíců, max. 1 rok. Poplatek za poskytované služby 80,- Kč/den. Kapacita 6 lůžek.

Azylový dům Berounka

Kategorie: Domácí násilí

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi.

Azylový dům Kladno

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Nepřetržitý. Azylový dům Kladno o.p.s je zařízení, které na přechodnou dobu ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění pro matky s dětmi v nouzi. Uživatelka je povinna za poskytnuté přechodné ubytování platit...

Azylový dům Kladno-Dubí

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Nepřetržitý. Ubytování pro muže nad 18 let. Dvoulůžkové pokoje, 90,- denně.

Azylový dům Kladno, o.p.s.

Kategorie: Domácí násilí

Pondělí - Neděle  nonstop.

Azylový dům města Příbram

Kategorie: Domácí násilí

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi.

Azylový dům města Příbram

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Pro matky s dětmi a těhotné ženy. 23 pokojů.

Azylový dům pro bezdomovce Benátky nad Jizerou

Kategorie: Azyly, ubytovny, noclehárny

Bezdomovci od 19 let do 64 let. Kapacita 6 lůžek.

Azylový dům Sv. rodiny pro matky s dětmi v Sedlčanech

Kategorie: Domácí násilí

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při kontaktu s úřady, řešení tísnivé situaci osamělé matky s dětmi, nalezení vhodného zaměstnání, vytvoření hygienických návyku a...

Babylon o.s.

Kategorie: Šikana

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), odborné sociální poradenství.

Bezplatná anonymní poradna zaměřená na problematiku domácího násilí - MÚ Neratovice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kategorie: Domácí násilí

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00.

Centrum adiktologických služeb

Kategorie: Drogy a jiné závislosti

Prevence a léčba drogových závislostí. Širokou nabídku služeb a pomoci najdete na webových stránkách.

Centrum drogové prevence

Kategorie: Primární prevence

Hlavním posláním Centra drogové prevence je předcházení rizikovému chování dětí a mládeže a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým závislostí i jinými formami rizik.

Centrum duševního zdraví

Kategorie: Poradenské služby - socpat.jevy

Kontaktní osoba: Mgr.Ludmila Hudcová, Provozní doba pro veřejnost: na základě objednávky, Cílová skupina: Všechny věkové kategorie, zejména děti a mládež, Poskytované služby: Poradenství ve vztazích a výchově, metoda EEG biofeedback,...

Centrum krizové intervence - Povídej o.s. - Linka důvěry

Kategorie: Poradenské služby - socpat.jevy

Linka pomoci zaměřena pro celou populaci. Linka důvěry je volajícím k dispozici po – pá 8:00 – 22:00 hodin.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 další »