NIDM » Neformální vzdělávání » Volný čas »

Akce a semináře

Nejen dobré jídlo a pití, ale také nové zážitky, veselá nálada a vzájemné sdílení názorů jdoucích napříč zájmovým a neformálním vzděláváním se podávaly od pátku 19. 10. do soboty 20. 10. 2012 v prostorách Středního odborného učiliště gastrono…
Zde si můžete prohlédnout seznam vychovatelek a pedagogů volného času, kterým bylo na Celostátním semináři pedagogických pracovníků SVČ, ŠD a ŠK 2012 předáno ocenění za vynikající práci s dětmi a mládeží a za mnoholetou spoluprá…
Otevřeli jsme registraci na celostátní setkání ŠD a ŠK. Na níže uvedené adrese najdete podrobné informace o semináři s možností přihlášení se na akci.
NIDM pořádá každoročně celostátní seminář pro ředitele SVČ a celostátní seminář pro vychovatele ŠD a ŠK. Semináře jsou zaměřeny na výměnu zkušeností, získávání aktuálních poznatků, informací jak z legislativy tak z odborné činnosti. Více informací na…