Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Popis vzdělávacích akcí

Popis vzdělávacích dílen

1. SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Mgr. Petr Kořenek  - Léty prověřený lektor!

Aktuální problematika po novele školského zákona. Seznámení s aktuálním stavem legislativy po novele školského zákona  a realizace společného vzdělávání v souladu s novou vyhláškou, realizace podpůrných opatření ve vzdělávání. Inkluze.

2. ŠIKANA A AGRESIVITA - Mgr. Jan Gabriel Szutkowski - Aktuální téma nejen pro pedagogy!

Projevy šikany v různých prostředích. Obvyklé prvky chování obětí. Obvyklé prvky  chování agresorů. Diagnostika vztahů mezi dětmi. Řízená diskuze.

3. LEGISLATIVA PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  - RNDr. Milan Macek, CSc. - HIT nejen roku 2012!

Legislativní rámec pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání ŠD a ŠK i pro vlastní činnost vychovatelů. Účastníci dostanou možnost klást v průběhu semináře otázky k relativně široce vymezenému tématu a získat tak informace z různých oblastí dle jejich potřeb a zájmů.
Konkrétní dotazy pro lektora posílejte prosím předem na e mail: rydvalova@nidv.cz

4. JAK NA POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  - Mgr. Yvona Koutná - Novinek se nebojte!

Řemesla a rukodělné činnosti, voda, země, vzduch, slunce, zahrada, materiály - metodické a pracovní listy, praktické ukázky a pomůcky.

5. JSEM OSOBA NEBO OSOBNOST? - Mgr. Barbora Polívková - HIT nejen roku 2010!

Překonávání agresivity dětí a mládeže netradičními formami, práce s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. 

6. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ  - JUDr. Karel Kašpar - HIT roku 2011!

Ochrana osobnosti pedagogického pracovníka - vychovatele ve smyslu platné legislativy, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže ve školské oblasti. Řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga. 

7. DRAMATICKÁ VÝCHOVA NÁS BAVÍ - Zuzana Zvardoňová - HIT a překvapení roku 2013 ve Vsetíně!

Uplatňování principů dramatické výchovy v každodenních činnostech v ŠD a ŠK jako hodnotného a účinného prostředku psychosociální výchovy. Primární dovednosti pro dramatickou výchovu.

8. POKUS JAKO HRA - Jaroslava Pachlová - HIT a překvapení roku 2015!

Experimentování a bádání za využití běžných či odpadových materiálů. Provádění jednoduchých zábavných (chemicky – fyzikálních) pokusů, tvorba fyzikálních hraček, nápady a inspirace na vědu hrou.

       Účastník si donese s sebou: Nůžky, PET láhev (1,5l), lepidlo, špejle

9. ŠVP JAKO POMOC ŠKOLNÍM DRUŽINÁM - Mgr. Jana Heřmanová - Jistota pro Vás!

Novinky pro tvorbu ŠVP, evaluace stávajících ŠVP, role a postavení ŠD a ŠK ve škole a v  místě jejího působení, prezentace a propagace ŠD a ŠK, spolupráce v regionu.
Účastník si může donést s sebou: Vlastní ŠVP, krátkou prezentaci (video či foto) ze své činnosti.

10. VÝTVARNÉ INSPIRACE I.  - PaedDr. Zdeňka Hiřmanová - Stále žádané téma i lektorka!

Náměty a inspirace pro výtvarné i pracovně-technické činnosti a tvoření s využitím známých i méně známých výtvarných technik.
Účastník si donese s sebou: Kreslící potřeby (tužky, fixy, černý tenký lihový fix, pastelky, propisky), tuhé lepidlo v tyčince, nůžky, pravítko, desky A4 na výrobky

 11. VÝTVARNÉ INSPIRACE II. - Mgr. Erika Mikanová - Stále Vámi žádané téma!

Náměty a inspirace pro výtvarné i pracovně-technické činnosti a tvoření. Využití tradiční řemeslné výroby k tématům ročních období: jaro, léto, podzim, zima.
Účastník si donese s sebou: Nůžky, jehly