Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Program

.

Pátek 3. června 2016

07.00 – 09.00         Prezence účastníků; ubytování

09.00 – 10.30         Zahájení semináře - vystoupení hostů                                                                                  

10.30 – 11.00         Celé Česko čte dětem                                                                                 

11.30 – 12.30         Oběd

12.30 – 16.15         Vzdělávací dílny dle osobního programu

16.15 – 17.00         Večeře

17.00 – 20.45         Vzdělávací dílny dle osobního programu

21.00                       Schůze AVŠZ o. s.

Sobota 4. června 2016

08.00 – 11.45         Vzdělávací dílny dle osobního programu

12.00 – 12.30         Výstupy ze vzdělávacích dílen, závěr semináře

12.30 – 13.30         Oběd

13.30 – 15.00         Odjezdy účastníků