Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Už za tři měsíce, v říjnu, odstartuje nový projekt  s názvem K 2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

 

 

Od 1. října 2012 startuje nový projekt s názvem „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Jeho realizátoři jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Projekt chce prosadit význam a úlohu neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v rámci celoživotního učení. Jeho hlavním přínosem je nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích (NNO) a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání.

Cílovou skupinu tvoří primárně vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží, dále děti a mládež – účastníci neformálního vzdělávání, pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, zaměstnanci vysokých škol, vyšších odborných škol, účastníci dalšího vzdělávání a instituce poskytující další vzdělávání.

Projekt vychází z definovaných cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Strategie celoživotního učení.

 

Více informací o projektu K2 na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/k2-kvalita-a-konkurenceschopnost-v-neformalnim-vzdelavani