Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Regionální časopis REMIX

Časopis tvoří 14 mladých lidí ze všech krajů České republiky, kteří se snaží informovat mládež o různých tématech hlavně na krajské úrovni. Kromě psaných článků zde najdete i fotky a videa z různých akcí.

Více informací:
http://remix.nicm.cz/