Soutěže v cizích jazycích

Znalosti cizích jazyků umožňují člověku dostat se fyzicky i myšlenkově za hranice vlastní země a kultury, významně přispívají ke kognitivnímu rozvoji a v neposlední řadě zlepšují pozici na trhu práce.

NIDM podporuje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou celostátních soutěží. Nezáleží na tom, zda se soutěžící učí danému cizímu jazyku ve škole nebo v rámci mimoškolního vzdělávání, záleží na jeho schopnostech a zájmu. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor. Kromě jiných cen získávají vítězové soutěží stipendijní pobyty a jazykové kurzy.

Nejvíce zastoupená je Soutěž v jazyce anglickém (Anglická olympiáda). Počet jejích účastníků stoupá každým rokem a odráží tak školní i společenskou realitu 21. století. Školních kol se účastní cca 25 000 žáků/studentů. Celostátní kolo soutěže pro 42 nejlepších (3 kategorie) probíhá v moderně vybavených prostorách British Council.

Soutěž v jazyce německém (Německá olympiáda) má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici, kterou zohledňuje zvláštní tzv. bilingvní kategorie. V současné době němčina poněkud doplácí na popularitu angličtiny, přesto se školních kol účastní cca 15 000 soutěžících. Celostátní kolo (5 kategorií, 70 soutěžících) probíhá v reprezentativních prostorách Goethe Institutu.

Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají další jazykové soutěže. Celostátní kola hostí významné instituce jako Ruské středisko vědy a kultury nebo Institut Cervantes (Soutěž v jazyce španělském). Počet studentů se zájmem o Soutěž v jazyce ruském, která je zatím určena pouze středním školám, v poslední době stoupá. Soutěž v jazyce francouzském je určena žákům základních i středních škol. Soutěž v jazyce latinském není konverzační, nýbrž probíhá pouze formou písemné zkoušky.NIDM » Talentcentrum » Soutěže »

Soutěže v cizích jazycích

Asociace metodiků AMATE vytvořila pro učitele cizích jazyků na ZŠ manuál, který je vodítkem při přípravě nižších postupových kol soutěží v cizích jazycích. Manuál se primárně vztahuje k angličtině, ale může být inspirací i pro další jazyky. Je ke sta…